Bitcoin Controls op de prioriteitenlijst van 2017 van de voorzitter van de Europese Commissie

Een recent rapport van het Europees Parlement ging helemaal over cryptovaluta’s zoals de Bitcoin. Dit maakt deel uit van de prioriteiten van de Europese Commissie (EC) bij de aanpak van antiwitwaspraktijken (AML). Het bureau wil dit bereiken voordat 2017 afloopt.

10 prioritaire gebieden van de EG

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker nam op 1 november 2014 het leiderschap van de EC op zich. Hij identificeerde zogeheten 10 prioriteitsgebieden die de komende vijf jaar als leidraad voor de Commissie zouden moeten dienen. Het heeft nu de grens van zijn ambtsperiode bereikt.

Deze 10 prioriteiten op basis van gepubliceerde rapporten op internet zijn de volgende:

 1. Nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen
 2. Verbonden digitale eengemaakte markt
 3. Veerkrachtige energie-unie met toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid
 4. Eerlijke en diepere interne markt met een stringente industriële basis
 5. Eerlijke en diepere economische en monetaire unie
 6. Redelijke en evenwichtige vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten
 7. Ruimte van justitie en grondrechten verankerd in wederzijds vertrouwen
 8. Nieuw migratiebeleid
 9. Europa als sterkere mondiale speler
 10. Unie van democratische verandering

Rol van virtuele valuta

De publicatie over de stand van zaken medio 2016 bevatte geen stuk over digitale valuta. De versie van 2017 noemt deze cryptovaluta’s echter in prioriteit # 7 onder het onderwerp van de bestrijding van terroristen en terroristische activiteiten. Afgelopen juli (2016) heeft de EC strengere statuten ingevoerd voor gebruikers van virtuele valuta. Er waren wijzigingen in de 4e antiwitwasrichtlijn van 2015. Hiermee werd een einde gemaakt aan de ambiguïteit die kenmerkend is voor elektronische valutatransacties. De volgende problemen werden vastgesteld:

 1. Veiligheidsmaatregelen voor financiële stromen die afkomstig zijn uit risicovolle derdewereldlanden.
 2. Bevoegdheden voor financiële intelligente eenheden in de Europese Unie (EU).
 3. Gecentraliseerde systemen voor nationale bankinstellingen en registers van betaalrekeningen.
 4. Risico’s verbonden aan cryptovaluta’s en niet-gespecificeerde prepaidkaarten.

De genoemde amendementen zijn erop gericht al deze valuta’s een strikt beleid op te leggen dat risico’s zoals de financiering van terreurgroepen en naamloze nederzettingen kan verminderen. De voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz, de voorzitter van de Europese Raad Robert Fico en de heer Juncker zeiden in het laatste deel van het rapport dat verbeterde veiligheid voor Europese burgers een van de 10 punten zal zijn die prioriteit krijgen. Tegen het einde van dit jaar zal hiermee aanzienlijke vooruitgang worden geboekt. Digitale valuta’s vallen onder de post verbetering van instrumenten om van terrorisme een misdaad te maken en het witwassen van geld te bestrijden en om financiële steun te verlenen aan terroristische groeperingen..

Naleving door EU-leden

Alle leden van de Union zijn verplicht om deze nieuwe mandaten uiterlijk op 26 juni 2017 te volgen, wat betekent dat de regelgeving voor virtuele valuta op die datum van toepassing zal zijn. Hierdoor vallen crypto-valuta-uitwisselingen onder de antiwitwasrichtlijn van de EU. Er werd ook een wettelijke definitie voor de virtuele valuta opgesteld. “Het is de digitale weergave van waarde die niet wordt uitgegeven door een openbaar bureau of centrale bank. Het wordt geaccepteerd door natuurlijke of rechtspersonen als betalingswijze. De valuta kan worden opgeslagen, overgedragen of verhandeld via elektronica. ” Deze beschrijving zal vanaf 1 januari van dit jaar worden opgenomen in de antiwitwaswetten van de EU-lidstaten..

Vakbondsleden zijn verplicht om een ​​centrale lijst met informatie over banken en gebruikers van betaalrekeningen bij de autoriteiten in te dienen. Dit vergemakkelijkt een betere toegang zodra er beschuldigingen van illegale activiteiten zijn. Zowel de EU als de Verenigde Staten namen maatregelen in die richting. In april 2015 werd in mededelingen van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s vermeld dat het EU-VS-programma voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTP) het de leden toestaat om een ​​doorzoeking van financiële gegevens aan te vragen wanneer er voldoende verdenking is van terroristische activiteiten. Het TFTP gaf aanknopingspunten met betrekking tot veel terreurverdachten en hun respectievelijke aanhangers.

OneCoin

Wijzigingen hebben betrekking op open-source virtuele valuta’s die niet-geïdentificeerde transacties mogelijk maken. Deze omvatten Bitcoin en OneCoin. Als een gecentraliseerde virtuele reserve-valuta houdt OneCoin zich al aan alle nieuwe regels om te voorkomen dat gebruikers deelnemen aan criminele handelingen. OneCoin monitort klanten en implementeert maatregelen die in overeenstemming zijn met de juridische ontwikkeling. Om witwassen van geld, identiteitsdiefstal, financiële oplichting en financiering van terrorisme te voorkomen, heeft OneCoin het KYC-beleid (ken-uw-klant) van kracht. Deze stoppen elk mogelijk wangedrag door gebruikers van genoemde valuta. OneCoin is een cryptomunt met een private Blockchain.

Europese centrale bank

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde een juridisch document waarin ze redenen aanvoert voor EU-leden om af te zien van het promoten van virtuele valuta zoals de Bitcoin. Ambtenaren van de centrale bank erkennen technologische vooruitgang in verband met gedistribueerde grootboektechnologie die alternatieve betalingswijzen beheert. Dergelijke valuta’s kunnen het potentieel hebben om efficiëntie, bereik, betalingskeuze en overdrachtstechnieken te verbeteren. Desalniettemin mogen wetgevende instanties het gebruik ervan niet promoten, omdat deze geen wettig betaalmiddel zijn en door centrale banken en regeringen als valuta worden geaccepteerd.

Cryptovaluta’s zijn vluchtig en hebben onvoldoende garantie dat gebruikers hun digitale valuta kunnen inwisselen voor goederen, diensten en legale tegenhangers. In het advies staat het volgende: “Afhankelijkheid van economische factoren van digitale valuta’s kan de controle van centrale banken over de geldhoeveelheid beïnvloeden als deze in de toekomst in grote mate wordt vergroot. Er zijn waarschijnlijke gevaren voor prijsstabiliteit, ook al zijn de risico’s onder de bestaande praktijk beperkt. Het is passend dat wetgevende organen van de EU, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), virtuele valuta beheersen vanuit het standpunt van AML en terrorismefinanciering. “

Het standpunt van de ECB is het antwoord op het voorstel van het Europees Parlement en de Europese Raad voor een uitspraak tot wijziging van de EU-richtlijn die zich richt op het voorkomen van uitbuiting van het financiële systeem van de regio voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze instellingen zijn van mening dat cryptovaluta’s zoals Bitcoin grotere risico’s creëren in vergelijking met reguliere valuta’s.