DTCC publiceert Guiding Principles for Regulators of Tokenized Securities

In een whitepaper uitgegeven via een persbericht eerder dit jaar benadrukte de Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) de principes die van toepassing zijn op after-trade-operaties van beveiligingstokens. Tokenized-effecten zijn digitale soorten effecten die door bedrijven worden gebruikt om kapitaal aan te trekken voor hun projecten. Ze omvatten aandelen en obligaties.

Deze leidende principes zijn gericht op toezichthouders in de industrie en andere marktdeelnemers. Ze identificeren kenmerken die uniek zijn voor beveiligingstokens en hun marktstructuur.

Inzicht in de rol van DTCC

Zoals de naam al doet vermoeden, omvat DTCC, een Amerikaans kapitaalmarktbedrijf, zowel depositodiensten als clearingdiensten. Het heeft één bewaarder en vijf verrekeningsentiteiten, waardoor het de grootste financiële organisatie is die betrokken is bij transacties na de handel. DTCC streeft naar verlaging van de kosten, verbetering van de kapitaalefficiëntie en verhoging van de snelheid in al haar ondernemingen.

Het is vermeldenswaard dat DTCC zich al jaren bezighoudt met after-trade verwerking. En dus heeft de betrokkenheid bij regelgevende en technologische transformaties gedurende deze tijd het tot een autoriteit in de crypto-ruimte gemaakt.

DTCC faciliteert financiële processen voor verschillende instellingen. Haar depository wing aanbiedingen asset servicing en bewaring van effecten in 131 landen met een waarde van ongeveer $ 57,4 biljoen. Alleen al in 2017 beheerden de divisies effectenhandel ter waarde van meer dan $ 1,61 biljard. Bovendien beheert zijn Global Trade Repository-vleugel meer dan een miljard berichten per maand en ongeveer 40 miljoen over-the-counter-posities per week via zijn transactieregisters..

Doelstellingen van de principes

DTCC is op zoek naar nieuwe spelers die zullen werken in overeenstemming met zijn regelgeving. Uit de whitepaper: “Als een Security Token Platform dezelfde of een substantieel gelijkwaardige functie vervult als een bestaande marktinfrastructuur, waardoor investeerders en andere marktdeelnemers worden blootgesteld aan hetzelfde type risico, dan moeten de wettelijke en andere vereisten die van toepassing zijn op die functie de hetzelfde ongeacht of de functie wordt uitgevoerd door een bestaande marktinfrastructuur of als onderdeel van een Security Token Platform. “

1. Stroomlijnen van richtlijnen

Bovendien is DTCC van plan de richtlijnen achter after-trade-operaties van crypto-activa te onderzoeken om daaruit voortvloeiende risico’s te herkennen, interpreteren en beheersen. Wat zijn dan de bedreigingen voor crypto-activa??

  • Bewaarrisico

Het houdt rekening met verlies van effecten vanwege redenen zoals nalatigheid, verspilling, fraude, onjuiste administratie en schaarse gegevens van een bewaarder.

  • Belangrijkste risico

Dit houdt verband met speculatie dat de waarde van een investering zal dalen tot onder het investeringsbedrag. Een voorbeeld hiervan is wanneer een persoon een crypto-activum levert, maar niet wordt betaald.

  • Operationeel risico

Dit is de kans op verlies als gevolg van defecte systemen. Een voorbeeld wanneer een belegger geen toegang heeft tot zijn effecten.

2. Veiligheid en stabiliteit

De relatie tussen Distributed Ledger Technology (DLT) en after-trade processing vraagt ​​om bescherming van de marktveiligheid. DLT vergemakkelijkt het delen van activadatabases via tal van geografische en institutionele netwerken. Elke deelnemer aan een netwerk kan een soortgelijk exemplaar van dit grootboek hebben. Wijzigingen in één exemplaar worden dus doorgevoerd in alle andere grootboeken.

DLT introduceert functies die gemakkelijk te onderscheiden zijn van de structuur van traditionele effecten. Dit brengt speciale eisen met zich mee voor de opbouw en implementatie van after-trade structuren en relevante regelgeving.

Maar dit is niet de eerste keer dat DTCC betrokken raakt bij gedistribueerde grootboektechnologie. In november 2018, DTCC is begonnen met proeven op zijn DLT-gerelateerde kredietderivaten. De proeven waarbij 15 banken zijn geïntegreerd, zullen naar verwachting vóór het eerste kwartaal van dit jaar worden uitgevoerd.

3. Verplichtingen na de handel voor organisaties bij de verwerking van beveiligingstoken

In een vorig persbericht, DTCC-baas Mark Wetjen was van mening dat mensen zich concentreren op wat er gebeurt voorafgaand aan een transactie, maar wat erna volgt, is ook significant, “wanneer de meeste mensen denken aan markten en het verhandelen van activa, zijn ze meestal gefocust op wat er vóór of met de transactie gebeurt. plaats van uitvoering van een transactie. Maar wat er gebeurt nadat een transactie is uitgevoerd, is van cruciaal belang en deze kwestie is niet algemeen besproken in de context van tokenized effecten of crypto-activa in het algemeen. “

Wetjen zei verder: “het raamwerk dat DTCC heeft ontwikkeld, identificeert de belangrijkste kwesties die naar onze mening moeten worden aangepakt door diegenen die beleid, regels of best practices willen vaststellen om het gedrag van entiteiten die post-trade services voor cryptotransacties te regelen, beheersen. Naar onze mening zijn deze kwesties van fundamenteel belang om investeerders te beschermen en vertrouwen te wekken in de veiligheid en deugdelijkheid van beveiligingstokenplatforms. “

De leidende principes komen goed van pas bij de verwerking van crypto-effecten. De verplichte verantwoordelijkheden voor elke speler die betrokken is bij de verwerking van cryptovaluta na de handel, omvatten.

  • Aantoonbare wettelijke basis

Het is cruciaal om de wet te bepalen die het meest geschikt is voor de gebruikersrelaties en activiteiten van een platform. Elk beveiligingstokenplatform moet daarom een ​​begrijpelijke en implementeerbare juridische basis hebben voor alle materiële aspecten van zijn ondernemingen in de toepasselijke rechtsgebieden..

  • Vereisten voor het bijhouden van gegevens

Beveiligingstoken-systemen moeten onthullen hoe ze de privacy van hun documenten beschermen en tegelijkertijd gegevens toegankelijk maken voor derden.

  • Herkenbare risicomanagementsystemen

Elk beveiligingstokenplatform is vatbaar voor risico’s die kunnen voortvloeien uit de structuur ervan. Daarom moet een beveiligingstokenorganisatie een stabiel raamwerk hebben om allerlei soorten risico’s te beheersen.

  • Identificeerbare bestuursstructuur

Het token-framework bevat een reeks regels die de werking ervan regelen en mogelijke bedreigingen voorkomen. De gebruikte governancestructuur hangt af van het feit of het netwerk van het platform toestemming heeft, ‘zonder toestemming’ of een combinatie van beide.

  • Onderscheidbare procedures voor de finaliteit van de schikking

Iedereen die betrokken is bij de veiligheidsmarkten heeft hoge verwachtingen van de afwikkeling. Het platform moet een transparante en stressvrije afwikkeling bieden als het gaat om de uitwisseling van waarde, juridische en operationele finaliteit en geldafwikkeling..

  • Veerkracht

Zelfs als er risico’s op de loer liggen, moet een beveiligingstoken-systeem de veiligheid van activa garanderen. De kracht van tokenplatforms baart grote zorgen vanwege de toename van het aantal gevallen van cyberaanvallen in het recente verleden.

  • Onderhoud van activa, toewijzing en bewaring van tokens

Een beveiligingssysteem en de samenstellende onderdelen ervan moeten procedures hebben om risico’s met betrekking tot de overdracht en bescherming van effecten te beheren. De boekhoudpraktijken van het systeem moeten transparant en effectief zijn bij het beschermen van de activa waaraan het is toevertrouwd. Ook al zijn er enkele initiële risico’s bij de implementatie, is er hoop dat de leidende principes een lange weg zullen banen bij het vergemakkelijken van de toewijzing en het gebruik van crypto-activa. Bovendien zullen ze het gebruik van tussenpersonen elimineren.

Uitgelichte afbeelding via BigStock.